PythonВік: від 11 років
Періодичність проведення занять: 1 раз на тиждень
Тривалість занять: 2 заняття по 45 хвилин
Ціна: 1 000 грн/міс

Актуальність введення модуля «Python та it-логіка junior»

Наша методика вивчення Python та it-логіки використовує принципи STEAM освіти. Це означає, що юні студенти будуть застосовувати та закріплювати на практиці отримані в школі знання з математики, фізики, хімії та англійської мови.

Python - це високорівнева мова програмування. Синтаксис Пітона простий, але це не заважає писати на ньому по-справжньому складні та кльові програми. Пітон використовують Google, Facebook, Instagram та багато інших компаній. Python посідає друге / третє місце в світі по затребуваності на ринку праці it-фахівців.

Цілі модуля

• Навчання логічного мислення;
• Створення алгоритмів для вирішення поставлених завдань;
• Вивчення синтаксису мови Python;
• Реалізація програмного алгоритму, використовуючи середу Pycharm;
• Практичне використання отриманих в школі знань з математики, геометрії та інших предметах.

Компетентності та навички, на формування яких спрямоване вивчення модуля учасниками

• Творчий підхід до вирішення завдання
• Аналізування ситуації і критичне мислення
• Складання алгоритмів для вирішення поставлених завдань
• Вивчення програмування мовою Python
• Практичне використання отриманих в школі знань.
• Застосування отриманих навичок і знань в повседненвой життя.

Особливості проведення занять

Обов'язкове виконання практичних робіт. На уроці учень обов'язково в повному обсязі виконує практичне заняття.

Програма курсу

1. Знайомство з середовищем розробки. Створення першої програми. Визначення, що таке програма, для чого потрібні програми, де вони застосовуються. Створення змінних.
2. Математичні дії.
3. Порядок виконання операцій, поняття змінна.
4. Типи змінних, дії над ними.
5. Вивчення строкових функцій.
6. Вивчення умови if, elif, else.
7. Що таке списки, додавання елементів у список.
8. Застосування функцій для списків.
9. Арифметика зі списками.
10. Що таке кортежі.
11. Що таке словники.
12. Застосування функцій до словників.
13. Арифметика зі словниками.
14. Вивчення циклу while.
15. Підключення модуля Turtlt, параметризація полотна для зображення.
16. Побудова простих графічних елементів.
17. Побудова алгаритму програми, яка сама малює задані фігури.
18. Вивчення математичних функцій.
19. Вивчення строкових функцій.
20. Зображення тексту.
21. Використання вбудованних функцій.
22. Класи.
23. Як використовувати класи та об'єкти.
24. Робота з файлами.
25. Як підключити бібліотеку tkinter.
26. Створення клікабельної кнопки.
27. Створення ліній та коробок.
28. Робота з зображенням.
29. Створення простої анімації.
30. Робота з об'єктом.
31. Використання ідентефікатора.
32. Створення програми яка відкриває файли.
33. Створення програми - перекладач.
34. Створення програми - стікер.